Informace o ochraně osobních dat

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují přehled, co se děje s Vašimi osobními údaji. Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů

Kdo nese odpovědnost za shromažďování osobních údajů v emailové adrese Career?


A.
Název a kontaktní údaje správce osobních údajů
Název odpovědné organizace
SKS Welding Systems s.r.o.

Jednatel
Dieter Klein
Adresa odpovědné organizace
SKS Welding Systems s.r.o.
Bezděčín 108
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

B.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Komisař pro ochranu údajů: Petra Brožová
privacy@cz.sks-welding.com

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími subjekty rozhoduje o tom, za jakým účel a s pomocí jakých prostředků se budou osobní údaje zpracovávat (např. jméno, e-mailová adresa apod.)

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?
Osobní údaje získáváme jednak přímo od Vás. Jedná se o data, která pošlete na adresu career@cz.sks-welding.com.

Na co používáme vaše údaje?
Údaje jsou uchovávány nejvýše 6 měsíců a používají se výhradně k výběru kandidátů. Před vypršením lhůty 6 měsíců budete požádáni o souhlas pro uložení dat na dalších 6 měsíců. Pokud tomu tak nebude, vaše data budou smazána.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?
Máte právo se kdykoliv bezplatně informovat o původu, příjemci a účelu uložených osobních dat. Máte právo požadovat jejich opravu, zablokování a výmaz. S příslušnými žádostmi a dotazy na téma ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na výše uvedené adrese. Dále máte právo obrátit se na příslušný orgán.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů je v mnoha případech možné jen s Vaším výslovným souhlasem. Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv opět odvolat. Stačí nám emailem poslat příslušnou neformální zprávu. Právoplatnost předchozího zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému orgánu

Osoby dotčené porušením zákonných předpisů o ochraně osobních údajů mají právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému orgánu. Informace lze vyžádat přímo na email.adrese privacy@cz.sks-welding.com.

Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje, zpracovávané s Vaším souhlasem anebo automatizovaně v rámci plnění smlouvy, si můžete osobně nebo prostřednictvím zmocněné třetí osoby vyžádat v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Přímý přenos osobních údajů jinému správci je však podmíněn technickými možnostmi a přiměřeností nákladů.

Právo na informace, zablokování, výmaz

Jakožto subjekt osobních údajů můžete v souladu s platnými legislativními předpisy kdykoliv požádat nejen o informace týkající se původu archivovaných osobních údajů, příjemce a účelu archivace, ale i o jejich případnou opravu, zablokování a výmaz. S příslušnými žádostmi a dotazy na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete obracet kdykoliv.


Upozorňujeme také na naše zásady ochrany osobních údajů při používání webových stránek